Fotovoltaický kábel

  • Fotovoltaický kábel s káblom na akumulátor energie

    Fotovoltaický kábel s káblom na akumulátor energie

    Fotovoltaický kábel je kábel zosieťovaný elektrónovým lúčom s menovitou teplotou 120°C.Ide o radiačne zosieťovaný materiál s vysokou mechanickou pevnosťou.Proces zosieťovania mení chemickú štruktúru polyméru a taviteľný termoplastický materiál sa premieňa na netaviteľný elastomérny materiál.Sieťovacie žiarenie výrazne zlepšuje tepelné, mechanické a chemické vlastnosti izolácie kábla, ktorá odoláva náročným podmienkam v príslušnom zariadení.Poveternostné prostredie, odolávať mechanickým nárazom.Podľa medzinárodnej normy IEC216 je životnosť našich fotovoltaických káblov vo vonkajšom prostredí 8-krát dlhšia ako gumené káble a 32-krát dlhšia ako PVC káble.Tieto káble a zostavy majú nielen najlepšiu odolnosť voči poveternostným vplyvom, UV žiareniu a ozónu, ale dokážu vydržať aj širší rozsah teplotných zmien od -40°C do 125°C.