Popredajné služby

rth

Našou snahou je dlhodobá spolupráca.Dodržali sme svoje sľuby, že budeme zodpovední za všetky naše dodávky od začiatku, až kým nebudú uspokojivo prijaté.V prípade akejkoľvek sťažnosti poskytneme spätnú väzbu do nasledujúceho pracovného dňa.